top of page

ככה מטפלים בנסיכים ונסיכות אמיתיים

גם אתם רוצים לטפל במחלות החורף של הנסיכים הפרטיים שלכם בדרך הטבעית?

בית המלוכה הבריטי ידוע בהתנהלות השמרנית שלו שבאה לידי ביטוי גם בתחום הרפואי. הם גם ידועים בהגנה שלהם על רפואת הצמחים בכלל והשמנים האתרים בפרט. כי זו הרפואה ששירתה אותם דורי דורות. ככה מטפלים בנסיכים ונסיכות אמיתיים. לא מלעיטים אותם ברעלים, בחומרי הדברה ובחומרי נפט למיניהם. ואף אחד לא צוחק עליהם שהם משתמשים בתרופות סבתא.

חיפוש לפי נושא:

חיפוש לפי תגיות:

bottom of page